Zalktis

17.0020.00

Zalkša zīme ticējumos simbolizē gudrību un zintniecību.